Klasa sportowa

1 września 2014r. przy współpracy ZTS Sokół Lublin, Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie oraz Urzędu Miasta Lublin działać zaczęła klasa o profilu zapaśniczym. Uczniowie i uczennice w/w klasy mają rozszerzony program nauczania z wychowania fizycznego o dodatkowe 6h zajęć ukierunkowanych na zapasy tygodniowo. Wychowawcą klasy jest trener i nauczyciel WF w SP 20 Lublin – Krzysztof Boryc, a trenerem współpracującym Rafał Boryc.

pierwsze sukcesy i pierwsze wzmianki w prasie