Klasa 3b zwiedza cmentarz z przewodnikiem

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, który w Polsce kojarzy się przede wszystkim z odwiedzaniem cmentarzy, modlitwą za zmarłych i zapalaniem zniczy na grobach, uczniowie klasy 3b wybrali się na cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie. Jest to jedna z najpiękniejszych i najstarszych nekropolii w Polsce, gdzie spoczywają ludzie zasłużeni, jak i zwykli obywatele miasta i regionu.

Nasz spacer rozpoczęliśmy od bramy głównej, gdzie poznaliśmy historię powstawania cmentarzy „za miastem” oraz samego cmentarza.
Pierwsza część naszej trasy wiodła przez cmentarz rzymskokatolicki, z jego najstarszą częścią. Mijając kaplicę podziwialiśmy najstarsze nagrobki, o przepięknej stylowej architekturze, ze starymi porcelankami oraz ciekawymi inskrypcjami.
Zatrzymaliśmy się przy grobach znanych Lublinian: m.in. Hieronima Łopacińskiego i ks. Piotra Ściegiennego. Największe wzruszenie ogarnęło nas przy grobach dzieci, gdzie pani przewodnik opowiedziała nam o tragedii, jaka wydarzyła się w czerwcu 1961 r. w Kazimierzu Dolnym, kiedy to trzynaścioro uczniów klas piątych podczas wycieczki szkolnej utopiło się w nurtach Wisły.

Potem nasze kroki skierowaliśmy na dawny cmentarz austriacki, obecnie wojskowo – komunalny, z mogiłami powstańców, żołnierzy wojny 1920 r, pomnikiem upamiętniającym zbrodnię katyńską. aleją dygnitarzy z PRL-u, żołnierzy radzieckich i mogiłą Józefa Czechowicza, lubelskiego poety.
Tuż obok znajduje się część prawosławna z górką generalską, cerkwią pod wezwaniem Niewiast Niosących Wonności oraz przykładami niezwykle pięknych nagrobków. Tu zatrzymując się przy grobie księżniczki z rodu Czingis – Chana, pochowanej wraz córką przez Wiktora Zamiatnina usłyszeliśmy wzruszającą historię rodu, życia rodziny i dziwnej śmierci.

Ostatnia część spaceru wiodła przez część ewangelicko – augsburską. Pochowani są tu między innymi przemysłowcy ewangeliccy, którzy wpisali się w pejzaż naszego miasta. I tu – ciekawostka, rzecz nigdzie indziej niespotykana. Małżeństwa mieszane polsko – ewangelickie chowano na granicy muru cmentarnego, w połowie w części rzymsko – katolickiej, w połowie ewangelickiej.

Zbiorowa Mogiła Dzieci Zamojszczyzny, Powstańców z 1863 r., Mogiła Katyńska, Więźniów Zamku Lubelskiego to miejsca, gdzie zapaliliśmy lampki i oddaliśmy cześć tym, którzy zginęli za ojczyznę.

Towarzyszył nam nastrój skupienia, refleksji i zadumy.

Dopisała pogoda, a my wykazaliśmy się niezwykłą kondycją.

autor: p. Marianna Jaworska