3b na XI Lubelskim Festiwalu Nauki

W dniu 23 września uczniowie klasy III b uczestniczyli w projekcie  „Nie zaśmiecam Ziemi – nieznane fakty z „życia” odpadów w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki

Każdy z nas wytwarza odpady, a statystyczny mieszkaniec Polski produkuje ich 265 kg rocznie, to jest prawie 1 kg dziennie! Daje to w sumie 10 mln. ton odpadów komunalnych rocznie. Co My wiemy o odpadach? Teraz już bardzo dużo. Wiemy, co to jest recykling.  Zdajemy sobie sprawę z tego, że wyprodukowanie 1 tony papieru z makulatury pozwala uniknąć wycięcia 17 drzew, a wyrzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.  Uświadomiliśmy sobie, że poprzez drobne nawyki możemy zmniejszyć te ogromne ilości odpadów lądujące na składowiskach.

Na zakończenie spotkania uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o odpadach w konkursie. Były ciekawe nagrody i dyplomy.

Marianna Jaworska