NOC W SZKOLE – 14/15

BYŁA WSPÓLNA KOLACJA, PODCHODY, ZAJĘCIA PLASTYCZNE, ROZMOWY NOCĄ I OGLĄDANIE FILMU.