Zajęcia nauki pływania „Umiem pływać”- kl. III

Informujemy zainteresowanych rodziców, że zajęcia nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać” dla uczniów klas trzecich rozpoczną się z dniem 1 września 2014 roku. Wszelkich informacji będą udzielać wychowawcy klas podczas spotkań z wychowawcą dnia 1 września 2014 roku.