Wyprawka szkolna -klasy II, III, VI-wnioski do 5 września

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. –

„Wyprawka szkolna” dla klas: II, III i VI.

Wnioski można składać do dnia 5 września 2014 roku włącznie.

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 

 WYPRAWKA SZKOLNA- szczegółowe informacje