Zakończenie roku 2013/2014

W dniu 27 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pani dyrektor Kinga Ostrowska podziękowała dzieciom, nauczycielom i pracownikom za ciężką pracę przez cały rok.
Zostały wręczone listy z podziękowaniami dla rodziców za ich aktywną pracę na rzecz szkoły. Nagrody dla dzieci wręczali wychowawcy na spotkaniach klasowych.
Akademia była barwnym wydarzeniem. Została ona przygotowana przez klasę IV B pod kierownictwem p. Krzysztofa Boryca i p. Bożenę Podgórską – Słobodę. Zaśpiewał chór pod przewodnictwem p. Barbary Tadewicz. Dekorację przygotowała p. Małgorzata Ściborek. Udział wzięły również dzieci pod kierownictwem p. Marty Frączek.