Przedstawienie do wiersza J. Tuwima ,, Rzepka”

Przedstawienie do wiersza J. Tuwima ,, Rzepka” – 27.03.2014
W dniu 27.03.2014 r. gościliśmy w naszej szkole dzieci z Przedszkola nr 12 w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy dla nich oraz uczniów z klas pierwszych inscenizację teatralną pt. ,, Rzepka”. Inspiracją do tych działań była 100 rocznica debiutu poetyckiego / 6.01.2013 r./ Juliana Tuwima. Wszystkim naszym gościom przybliżyliśmy jego twórczość prezentując własną interpretację wiersza ,, Rzepka”, wzbogaconą tańcami i piosenkami. Dzięki przygotowanej inscenizacji mieliśmy okazję zaprezentować swoje umiejętności, zachęcić gości do czytania literatury, wzbogacić słownictwo, pobudzić zainteresowania, miło spędzić czas, a także zaprezentować walory naszej szkoły. Być może w przyszłości większość zaproszonych gości – przedszkolaków będzie uczniami naszej szkoły.
Dziękujemy dzieciom z klasy Ia i p. Wandzie Filozof za przygotowanie dekoracji w postaci ilustracji do wierszy Tuwima.

autor: p. Beata Owczarek