Golf dla wszystkich

PGA

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 20 wzięła udział w programie Golf dla wszystkich.
PGA Polska przy wsparciu fundacji Philips Monis prowadziła drugą edycję programu Golf dla wszystkich. Celem było wprowadzenie do zajęć szkolnych gry w golfa i ukazanie jej jako dyscypliny, która mogą uprawiać wszyscy.
Celem projektu było integrowanie dzieci różnych środowisk, ich aktywizacja oraz zaprezentowanie nowej dyscypliny sportu. Golf jest dyscypliną możliwą do uprawiania niezależnie od statusu społecznego, warunków fizycznych, miejsca zamieszkania.
Golf jest sportem, który wymaga samodyscypliny, ciągłej motywacji, opiera się na wartościach takich jak uczciwość, zasada fair play, szacunek do siebie i innych, poczucie indywidualizmu. Są to wartości, które są niezwykle ważne w edukacji i wychowaniu. Golf wzmaga poczucia indywidualizmu, dlatego wspomaga budowanie pewności siebie. Jednym z założeń projektu jest dowartościowanie dzieci i sprawienie, by uwierzyły w swoje możliwości.
W projekcie wzięło udział około 900 dzieci  z różnych rejonów Polski, w tym nasza szkoła. Zajęcia prowadził profesjonalnie przygotowany trener golfa pan Paweł Czerwonka. Lekcje odbywały się na sali gimnastycznej, a uświetnieniem programu był wyjazd na prawdziwe pole golfowe i lekcja  w terenie.