Szkolna akcja zbierania elektrośmieci

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE!!!

Zapraszamy do uczestnictwa w zbiórce elektrośmieci  w ramach
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„Moje miasto bez elektrośmieci”

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ) to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – np. zepsute komputery, telefony, zabawki
i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji.  Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.
Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika – grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych! O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.
Dlatego zachęcamy Państwa do zbierania ELEKTROŚMIECI i oddawania ich na rzecz szkoły, do punktów zbierania lub przynieść do szkoły. W ramach zbiórek szkolnych, małe elektrośmieci np.: zużyte świetlówki, małe AGD, sprzęty elektryczne lub elektroniczne można przynosić codziennie do wychowawcy klasy. Gabarytowe elektrośmieci jak lodówka, pralka, zmywarka, itp. w czasie odbioru elektrośmieci.

Zbiórka elektrośmieci premiowana jest kuponami.
Szkoła wymienia kupony na pomoce szkolne, jak np. komputery, tablice interaktywne, sprzęt sportowy, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej programu „Moje Miasto Bez Elektrośmieci”:
http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Pod koniec roku szkolnego z pośród dzieci najbardziej zaangażowanych
w zbieranie elektrośmieci rozlosujemy 3 nagrody rzeczowe.
Wszelkie pytania proszę kierować do pani Marty Frączek i pani Justyny Olszak.

autor: p.Marta Frączek