O NAS

Świetlica Socjoterapeutyczna
w Szkole Podstawowej Nr 20

serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7 – 9 lat

od poniedziałku do piątku w godzinach

od 15.00 do 19.00

(w ferie i wakacje od 9.00 do 13.00)

  • Pomagamy w nauce
  • Organizujemy zajęcia: teatralne, sportowe, plastyczne, profilaktyczne, socjoterapeutyczna,tematyczne, integracyjne
  • Zapewniamy posiłek w formie podwieczorku
  • Bierzemy udział w wyjściach, uroczystościach,
  • Zapewniamy podwieczorek/posiłek

Organizujemy

  • zajęcia indywidualne z logopedą
  • zajęcia indywidualne i grupowe z pedagogiem

Udział w zajęciach jest bezpłatny !!!

Zadanie realizowane jest przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin

 

Świetlica jest otwarta we wszystkie dni z wyłączeniem Wielkiego Czwartku Piątku, Wigilii Bożego Narodzenia, 31 grudnia oraz jednego miesiąca w okresie wakacji letnich.

dkkstowarzyszenie10@onet.eu

Stowarzyszenie „DZIESIĄTA” prowadząc Świetlicę Socjoterapeutyczną integruje środowisko lokalne włączając się w szereg inicjatyw na rzecz dziecka i rodziny, jest elementem w strukturze działania wspierania społecznego prowadzonego przez miasto Lublin, działa na rzecz  rozwiązywania problemów społecznych w mieście.

 Kontakt

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej nr 20

Al. Józefa Piłsudskiego 26 w Lublinie

Edyta Król

tel. 508 790 926