STOŁÓWKA SZKOLNA

Uwaga Rodzice dzieci klas O – III  
Od 18 stycznia 2021 r.
nastąpi zmiana zasad korzystania i opłacania posiłków w SP 20.
W związku z powyższym prosimy o niedokonywanie opłat za posiłki,
do chwili otrzymania nowych indywidualnych rachunków bankowych,

tj. do dnia 15 stycznia 2021 r. (piątek).


# SZKOŁA

Koszt jednego dnia wyżywienia dla dzieci klas I – VIII wynosi:
obiad – 4,00 zł

MARZEC ma 23 dni żywieniowe: 23 dni x 4,00 zł = 92,00 zł

Dowód wpłaty należy przesłać na e-mail jurbas@sp20.lublin.eu

 

lub skontaktować się z intendentem do 25.02.2021r. (jest to warunkiem korzystania z obiadów)

W BANKU PEKAO S.A. PRZY UL. 1-GO MAJA NIE JEST POBIERANA PROWIZJA PRZY OPŁACIE

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY

# ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Koszt jednego dnia wyżywienia dla dzieci z oddziału przedszkolnego wynosi 9,00 zł:

śniadanie – 3,00 zł
obiad – 4,00 zł
podwieczorek – 2,00 zł

MARZEC ma 23 dni żywieniowe: 23 dni x 9,00 zł = 207,00 zł

Dowód wpłaty należy przesłać na e-mail jurbas@sp20.lublin.eu

lub skontaktować się z intendentem do 25.02.2021r. (jest to warunkiem korzystania z obiadów)

W BANKU PEKAO S.A. PRZY UL. 1-GO MAJA NIE JEST POBIERANA PROWIZJA PRZY OPŁACIE

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY


JEŻELI DZIECKO NIE KORZYSTA Z KTÓREGOŚ Z POSIŁKÓW, KWOTĘ DO ZAPŁATY NALEŻY POMNIEJSZYĆ O KOSZT ZA TEN POSIŁEK W DANYM MIESIĄCU.


# REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – kliknij, aby zapoznać się z regulaminem


Do dnia 1 września 2020r. należy zadeklarować chęć korzystania dziecka z obiadów na rok szkolny 2020/2021 poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia ucznia na obiady.

Jest to warunkiem korzystania z posiłków.

  1. http://sp20.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/09/KARTA-ZGŁOSENIA-UCZNIA-O.pdf

2. http://sp20.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/09/KARTA-ZGŁOSZENIA-ucznia-klas-I-VIII.pdf


„Jedz z głową” – rok szkolny 2015/2016 – konkurs dotyczący zasad zdrowego odżywiania organizowany przez Urząd Miasta Lublin – kliknij, aby przeczytać
„Jedz z głową” – rok szkolny 2016/2017 – konkurs