STOŁÓWKA SZKOLNA

UWAGA!!!  RODZICE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019  ZMIANIE ULEGA NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA CZESNE I WYŻYWIENIE:

BANK PKO SA ODDZIAŁ W LUBLINIE
89 1240 1503 1111 0010 0162 4587

# REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – kliknij, aby zapoznać się z regulaminem


# SZKOŁA

KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 3,50 zł GRUDZIEŃ 2019 MA 15 DNI ŻYWIENIOWYCH:

15 dni x 3,50 zł = 52,50 zł

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ NA NR KONTA:   48 1240 1503 1111 0010 0162 4646


# ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – UWAGA!!! NASTĄPIŁA ZMIANA KONTA do wpłat za pobyt w oddziale przedszkolnym i posiłki.

KOSZT JEDNEGO DNIA WYŻYWIENIA DLA DZIECI WYNOSI 7,50 zł GRUDZIEŃ 2019 MA 15 DNI  ŻYWIENIOWYCH:

15 dni x 7,50 zł = 112,50 zł

UWAGA!!! NOWE KONTO DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

89 1240 1503 1111 0010 0162 4587 

Wpłaty za wyżywienie należy dokonać do 28.11.2019 r. Jest to warunkiem korzystania z obiadów.

Potwierdzenie wpłaty należy okazać u INTENDENTA.


JEŻELI DZIECKO NIE KORZYSTA Z KTÓREGOŚ Z POSIŁKÓW, KWOTĘ DO ZAPŁATY NALEŻY POMNIEJSZYĆ O KOSZT ZA TEN POSIŁEK W DANYM MIESIĄCU.


W BANKU PEKAO S.A. PRZY UL. 1-GO MAJA NIE JEST POBIERANA PROWIZJA PRZY OPŁACIE.

 


„Jedz z głową” – rok szkolny 2015/2016 – konkurs dotyczący zasad zdrowego odżywiania organizowany przez Urząd Miasta Lublin – kliknij, aby przeczytać
„Jedz z głową” – rok szkolny 2016/2017 – konkurs