SAMORZĄD UCZNIOWSKI

INFORMACJE

WYDARZENIA


KONKURS KLASA DOBRZE WYCHOWANA   wykaz zdobytych punktów przez klasy, punkty będą uzupełniane na bieżąco, po wykonaniu zadania /tabela poniżej/.

SEMESTR II

Klasa4A4B5A5B6A6B6C7A7B
KLASA4A4B5A5B6A6B6C7A7B
Suma punktów
I semestr
1251147176467352532
ABC savoir vivre
Po schodach prawą stroną II15/223/810/200/12/45/90/00/10/0
Kultura spożywania posiłków
- nie rozmawiamy III
10/2210/2210/205/163/1115/455/1910/253/10
Spożywanie posiłków
nożem i widelcem V
Zmiana obuwia IV
KONKURSY
Co najbardziej chciałbym
robić z dziadkiem lub babcią?
10151001010330
Konkurs -
"Zasady bezpiecznego
korzystania z Internetu"
0/03/1
+5
15/120/03/215/13
+5
5/43/13/1
Konkurs -
"Kocham moją rodzinę, bo"
Dzień Wiosny -
ubieramy się na żółto
i ...
15+15
30
15+15
30
15+15
30
15+3
18
15+10
25
15+15
30
10+3
13
15+5
20
10+3
13
Konkurs -
"Wiersz dla Ciebie Mamo"
Zachowanie
na przerwach i stołówce szkolnej
Najm. ilość uwag w dzienniku elekt.
Najm. ilość ocen
ndst. przypadających na klasę w %
Punkty za oceny
z zachowania.
Suma ocen wz, bdb, db.
Średnia klasy
II semestr
Suma punktów w trakcie656675234380263619
Suma punktów
II semestr
Suma punktów
w roku szk. 17/18

SEMESTR I

KONKURSY4A4B5A5B6A6B6C7A7B
KLASA4A4B5A5B6A6B6C7A7B
ABC savoir vivre
Zwroty grzecznościowe5/120/90/90/75/1215/160/60/510/15
Ustawianie się przed klasą w parach5/1615/3910/363/113/133/121/71/51/3
Zwroty dzień dobry, do widzenia10/171/55/150/11/615/211/61/81/5
Laurka dla nauczyciela101510010100010
Znicze dla Wołynia15/363/113/163/1710/313/203/243/265/29
Plakat - "Czym jest dla ciebie dobro?"51550510555
Dzień maski karnawałowej1515510110150
Średnia klasy I semestr4,38/153,734,16/103,343,874.05/53,623,173,21
Punkty wynikające z + i - za zachowanie na przerwach i stołówce szkolnej5/1015/60/250/1210/90/130/130/110/20
Punkty za najmniejszą ilość uwag w dzienniku elektronicznym15/1810/353/620/1025/510/1040/1890/1280/238
Punkty za najmniejszą ilość ocen niedostatecznych przypadających na klasę w %15/010/215/00/615/05/315/00/200/14
Punkty za oceny z zachowania. Sumowanie ocen wzorowych, bardzo dobrych, dobrych10155000000
SUMA PUNKTÓW1251147176467352532