SAMORZĄD UCZNIOWSKI

INFORMACJE 2019/2020

INFORMACJE 2018/2019

INFORMACJE  2017/2018

INFORMACJE  2016/2017

WYDARZENIA


KONKURS „SUPER KLASA 20 – TKI”  – wykaz zdobytych punktów przez klasy, punkty będą uzupełniane na bieżąco, po wykonaniu zadania /tabela poniżej/. 

I SEMESTR 2018/2019

I miejsce klasa 5a
II miejsce klasa 4a
III miejsce klasa 6a


II SEMESTR 18/19 – wyniki

Klasa
4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
KONKURSY
Dzień spódnicy i koszuli 5 0 0 8    
10p
6    
5p
0 10    
15p
0 1 0 0 0
                         
Rowerowa Wiosna 2019 37 24 50
5p
58
10p
3 89
15p
14 10 0 6 2 0
Wiersz dla mamy 0 10p 10p
10p
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma ocen wz, bdb, db 14
5p
7 13 19
15p
13 13 16
10p
10 10 6 11 9
Punkty –
śr. klasy, % za najm. liczbę ocen ndst.
15p
10p
15p 15p 15p
15p
0p 15p
5p
15p 10p 0p 0p 5p 0p
Frekwencja na lekcjach w % 88,92
15p
86,96
10p
   – 85,82
5p
   –    –    –    –    –    –   –   –
Zachowanie na lekcjach, uwagi negatywne 31
10p
182 107 4
15p
76
5p
230 131 253 112 321 143 259

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
SAVOIR VIVRE – ZBIÓR ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA
Gratis – dobre słowo 0 0 0 15p 0 0 0 0 0 10p 0 0
Kultura spożywania posiłków 7
5p
4 6 9
15p
4 9
15p
5 9
15p
8
10p
8
10p
6 7
5p
Zachowanie na terenie szkoły 6 5 6 13
15p
8 10
5p
5 4 12
10p
6 7 4
Suma punktów
II semestr
35p 25p 40p 95p 10p 50p 30p 25p 35p 20p 5p 5p

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
Suma punktów
I semestr
135 60 65 150 55 90 45 25 35 35 35 50
Suma punktów 18/19          
170p
   II
  

 

85 105 245p
   I
65 140p
  III
75 50          
70  

 

55 40 55

I SEMESTR 18/19 – wyniki


Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
KONKURSY
Ilość
oddanych głosów
w czasie wyborów
10 6 8 8 11           

 

5p

13           

 

15p

11           

 

5p

12           

 

10p

8 7 7 13           

 

15p

Zbieramy znicze 62           

15p

20 78
        

15p

23 21 15 0 12 1 38           

10p

1 27           

5p

Olbrzymia kartka świąteczna 15+5           

20p

15p 15p 15+5
        

20p

15p 15p 15p 0 15p 15p 15p 0
Mikołaje
w klasach
86%
        

5p

100%
        

15p

14% 87%
        

10p

83% 100%
        

15p

12% 0 50% 81% 43% 36%
Portret
nauczyciela
10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p
Prezentacja mult.                     10p 5p
Suma ocen       

wz, bdb, db

15           

10p

8 13 18 
        

15p

15           

10p

14           

5p

14           

5p

11 13 9 8 6
Punkty –
śr. klasy,
% za najm. liczbę ocen nast.
0           

0

15p

3           

1,8

1           

0,6

5p

0           

0

15p

5           

2,3

0           

0

15p

4           

1,5

2           

0,6

5p

1           

0,4

10p

2           

0,7

8           

3,2

9           

5,3

Frekwencja
na lekcjach
w %
91,27
        

15p

87,76 
        

5p

84,44 
        

5p

89,12
        

10p

81,
70
80,
77
82,
64
82,    

17

80,    

69

79,
44
79,
86
81,
47
Zachow.
na
lekcjach, uwagi negatyw.
36u/II
        

10p

155 38u/III
        

5p

4u/ I
        

15p

62 98 131 137 90 398 127 174
                         
SAVOIR VIVRE – ZBIÓR ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA
                         
Pary przed klasą 10
5p
3 11
5p
19
15p
14
10p
5 6 1 6 6 2 4
Zwroty grzeczn.
XII
1 2 2 9           

5p

3 10           

10p

1 1 4 1 7 12           

15p

                         
Suma punktów
w trakcie semestru
110 50 65 115 55 85 35 25 35 35 35 50
                         
Suma punktów
I semestr
110 50 65 115 55 85 35 25 35 35 35 50

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b