SAMORZĄD UCZNIOWSKI

INFORMACJE 2018/2019

INFORMACJE  2017/2018

INFORMACJE  2016/2017

WYDARZENIA


KONKURS „SUPER KLASA 20 – TKI”  – wykaz zdobytych punktów przez klasy, punkty będą uzupełniane na bieżąco, po wykonaniu zadania /tabela poniżej/. 

I SEMESTR 2018/2019

I miejsce klasa 5a
II miejsce klasa 4a
III miejsce klasa 6a


II SEMESTR 18/19 – wyniki

Klasa
4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
KONKURSY
Dzień spódnicy i koszuli 5 0 0 8    

10p

6    

5p

0 10    

15p

0 1 0 0 0
                         
Rowerowa Wiosna 2019                        
Wiersz dla mamy                        
Suma ocen wz, bdb, db                        
Punkty –
śr. klasy, % za najm. liczbę ocen nast.
                       
Frekwencja na lekcjach w %                        
Zachowanie na lekcjach, uwagi negatywne                        

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
SAVOIR VIVRE – ZBIÓR ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA
Gratis – dobre słowo 0 0 0 15p 0 0 0 0 0 10p 0 0
Kultura spożywania posiłków 7
5p
4 6 9
15p
4 9
15p
5 9
15p
8
10p
8
10p
6 7
5p
Zachowanie na terenie szkoły                        
Suma punktów
II semestr
5p     40p 5p 15p 15p 15p 10p 20p   5p

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
Suma punktów
I semestr
110 50 65 115 55 85 35 25 35 35 35 50
Suma punktów 18/19        

 

                     

 

     

I SEMESTR 18/19 – wyniki


Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
KONKURSY
Ilość
oddanych głosów
w czasie wyborów
10 6 8 8 11      

 

5p

13      

 

15p

11      

 

5p

12      

 

10p

8 7 7 13      

 

15p

Zbieramy znicze 62      

15p

20 78
   

15p

23 21 15 0 12 1 38      

10p

1 27      

5p

Olbrzymia kartka świąteczna 15+5      

20p

15p 15p 15+5
   

20p

15p 15p 15p 0 15p 15p 15p 0
Mikołaje
w klasach
86%
   

5p

100%
   

15p

14% 87%
   

10p

83% 100%
   

15p

12% 0 50% 81% 43% 36%
Portret
nauczyciela
10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p
Prezentacja mult.                     10p 5p
Suma ocen  

wz, bdb, db

15      

10p

8 13 18 
   

15p

15      

10p

14      

5p

14      

5p

11 13 9 8 6
Punkty –
śr. klasy,
% za najm. liczbę ocen nast.
0      

0%

15p

3      

1,8%

1      

0,6%

5p

0      

0%

15p

5      

2,3%

0      

0%

15p

4      

1,5%

2      

0,6%

5p

1      

0,4%

10p

2      

0,7%

8      

3,2%

9      

5,3%

Frekwencja
na lekcjach
w %
91,27
   

15p

87,76 
   

5p

84,44 
   

5p

89,12
   

10p

81,70 80,77 82,64 82,17 80,69 79,44 79,86 81,47
Zachowanie  

na lekcjach, uwagi negatywne

36u/II
   

10p

155u 38u/III
   

5p

4u/ I
   

15p

62u 98u 131u 137u 90u 398u 127u 174u
                         
SAVOIR VIVRE – ZBIÓR ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA
                         
Pary przed klasą 10
5p
3 11
5p
19
15p
14
10p
5 6 1 6 6 2 4
Zwroty grzecznościowe
XII
1 2 2 9      

5p

3 10      

10p

1 1 4 1 7 12      

15p

                         
Suma punktów
w trakcie semestru
110 50 65 115 55 85 35 25 35 35 35 50
                         
Suma punktów
I semestr
110 50 65 115 55 85 35 25 35 35 35 50

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b