SAMORZĄD UCZNIOWSKI

INFORMACJE 2018/2019

INFORMACJE  2017/2018

INFORMACJE  2016/2017

WYDARZENIA

KONKURS „SUPER KLASA 20 – TKI”  – wykaz zdobytych punktów przez klasy, punkty będą uzupełniane na bieżąco, po wykonaniu zadania /tabela poniżej/. 


Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
KONKURSY
Ilość oddanych głosów
w czasie wyborów
10 6 8 8 11

 

5

13

 

15

11

 

5

12

 

10

8 7 7 13

 

15

Zbieramy znicze                        
Olbrzymia kartka świąteczna                        
Mikołaje
w klasach
                       
Suma ocen wz, bdb, db                        
Punkty –
śr. klasy, % za najm. liczbę ocen nast.
                       
Frekwencja na lekcjach                        
Zachowanie na lekcjach                        
Ulubiony nauczyciel                        
SAVOIR VIVRE – ZBIÓR ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA
Zmiana obuwia                        
Pary przed klasą                        
Zwroty grzeczn.-proszę, dziękuję, przepraszam                        
Zwroty do pracowników szkoły                        
Suma punktów
w trakcie semestru
                       
Suma punktów
I semestr
 
                       

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b