SAMORZĄD UCZNIOWSKI

INFORMACJE 2018/2019

INFORMACJE  2017/2018

INFORMACJE  2016/2017

WYDARZENIA


KONKURS „SUPER KLASA 20 – TKI”  – wykaz zdobytych punktów przez klasy, punkty będą uzupełniane na bieżąco, po wykonaniu zadania /tabela poniżej/. 

I SEMESTR 2018/2019

I miejsce klasa 5a
II miejsce klasa 4a
III miejsce klasa 6a


II SEMESTR 18/19 – wyniki

Klasa
4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
KONKURSY
Dzień Spódnicy                        
Szalone fryzury                        
Poruszanie się po schodach                        
Wiersz dla mamy                        
Suma ocen wz, bdb, db                        
Punkty –
śr. klasy, % za najm. liczbę ocen nast.
                       
Frekwencja na lekcjach w %                        
Zachowanie na lekcjach, uwagi negatywne                        

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
SAVOIR VIVRE – ZBIÓR ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA
Gratis – dobre słowo       15p           10p    
Kultura spożywania posiłków                        
Nóż i widelec                        
Suma punktów
II semestr
      15p           10p    

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
Suma punktów
I semestr
110 50 65 115 55 85 35 25 35 35 35 50
Suma punktów 18/19   

 

                

 

     

I SEMESTR 18/19 – wyniki


Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
KONKURSY
Ilość oddanych głosów
w czasie wyborów
10 6 8 8 11 

 

5p

13 

 

15p

11 

 

5p

12 

 

10p

8 7 7 13 

 

15p

Zbieramy znicze 62 

15p

20 78 

15p

23 21 15 0 12 1 38 

10p

1 27 

5p

Olbrzymia kartka świąteczna 15+5 

20p

15p 15p 15+5 

20p

15p 15p 15p 0 15p 15p 15p 0
Mikołaje
w klasach
86% 

5p

100% 

15p

14% 87% 

10p

83% 100% 

15p

12% 0 50% 81% 43% 36%
Portret
nauczyciela
10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p
Prezentacja multimedialna                     10p 5p
Suma ocen wz, bdb, db 15 

10p

8 13 18 

15p

15 

10p

14 

5p

14 

5p

11 13 9 8 6
Punkty –
śr. klasy, % za najm. liczbę ocen nast.

0%

15p

1,8%

0,6%

5p

0%

15p

2,3%

0%

15p

1,5%

0,6%

5p

0,4%

10p

0,7%

3,2%

5,3%

Frekwencja na lekcjach w % 91,27 

15p

87,76 

5p

84,44 

5p

89,12 

10p

81,70 80,77 82,64 82,17 80,69 79,44 79,86 81,47
Zachowanie na lekcjach, uwagi negatywne 36u/II 

10p

155u 38u/III 

5p

4u/ I 

15p

62u 98u 131u 137u 90u 398u 127u 174u
                         
SAVOIR VIVRE – ZBIÓR ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA
                         
Pary przed klasą 10
5p
3 11
5p
19
15p
14
10p
5 6 1 6 6 2 4
Zwroty grzecznościowe
XII
1 2 2

5p

3 10 

10p

1 1 4 1 7 12 

15p

Zwroty do pracowników szkoły                        
Suma punktów
w trakcie semestru
110 50 65 115 55 85 35 25 35 35 35 50
                         
Suma punktów
I semestr
110 50 65 115 55 85 35 25 35 35 35 50

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b