SAMORZĄD UCZNIOWSKI

INFORMACJE 2018/2019

INFORMACJE  2017/2018

INFORMACJE  2016/2017

WYDARZENIA

KONKURS „SUPER KLASA 20 – TKI”  – wykaz zdobytych punktów przez klasy, punkty będą uzupełniane na bieżąco, po wykonaniu zadania /tabela poniżej/. 


Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b
KONKURSY
Ilość oddanych głosów
w czasie wyborów
10 6 8 8 11

 

5p

13

 

15p

11

 

5p

12

 

10p

8 7 7 13

 

15p

Zbieramy znicze 62

15p

20 78

15p

23 21 15 0 12 1 38

10p

1 27

5p

Olbrzymia kartka świąteczna                        
Mikołaje
w klasach
86%

5p

100%

15p

14% 87%

10p

83% 100%

15p

12% 0 50% 81% 43% 36%
Suma ocen wz, bdb, db                        
Punkty –
śr. klasy, % za najm. liczbę ocen nast.
                       
Frekwencja na lekcjach                        
Zachowanie na lekcjach                        
Ulubiony nauczyciel                        
SAVOIR VIVRE – ZBIÓR ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA
Zmiana obuwia                        
Pary przed klasą 10
5p
3 11
5p
19
15p
14
10p
5 6 1 6 6 2 4
Zwroty grzeczn.-proszę, dziękuję, przepraszam                        
Zwroty do pracowników szkoły                        
Suma punktów
w trakcie semestru
25 15 20 25 15 30 5 10 0 10 0 20
Suma punktów
I semestr
 
                       

Klasa

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

7a

7b

7c

8a

8b