REKRUTACJA oddział przedszkolny 21/22

Szanowni Rodzice,rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 7 marca 2022 r. i potrwa do 18 marca 2022 r.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

  • przedszkolu,
  • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

  • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2016-2019) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Wniosek rekrutacyjny dostępny będzie w systemie od godziny 8:00, 7.03.2022 r. do godziny 15:00, 18.03.2022 r. 

Obecnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez placówki – zakładka oferta oraz z zasadami rekrutacji – zakładka zasady rekrutacji.

Zasady naboru

Terminy naboru

ZGŁOŚ KANDYDATURĘ. Link do elektronicznej rekrutacji.