INFORMACJE Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący Rady Rodziców Robert Gawin

Prezydium Rady Rodziców 
Grażyna Michlewska, Elżbieta Śliwińska, Magdalena Wilkołazka
Skarbnik  Elżbieta Szewczyk

Komisja rewizyjna  Kowal Agnieszka, Demianiuk Kamila, Słomka Dominika


Terminy spotkań Rady Rodziców:

21.03. – godz. 17.00

18.04. – godz. 17.00

16.05. – godz. 17.00

13.06. – godz. 17.00

Zapraszamy Rady Klasowe, Rodziców i jednocześnie zachęcamy do brania czynnego udziału w działalność naszej szkoły.


Prezydium Rady Rodziców, przy SP 20 informuje, iż wpłaty składek na fundusz RR można dokonywać u skarbników Rad Klasowych RR lub bezpośrednio na konto RR.

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. Oddział w Lublinie, ul. 1 Maja 16 A. Koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Nr konta RR:  14 2030 0045 1130 0000 1595 9330


Opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi: 30 zł


Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Bezpieczna Szkoła – kliknij, aby przeczytać

Zakres ubezpieczenia NNW – kliknij, aby przeczytać umowę

TYP POLISY: 184

Nr polisy: 1001149

Adres składania wniosków: 
20 – 601 Lublin
ul. T. Zana 32, III piętro
tel. 81 528 22 65
osoba do kontaktu: p. Maciej Tokarski