INFORMACJE Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący Rady Rodziców Robert Gawin

Prezydium Rady Rodziców 
Grażyna Michlewska, Magdalena Wilkołazka
Skarbnik 

Komisja rewizyjna  Kowal Agnieszka, Demianiuk Kamila, Słomka Dominika


Terminy spotkań Rady Rodziców: rok szkolny 2018/2019

17.10., godz. 17.00

14.11., godz. 17.00

12.12., godz. 17.00

16.01., godz. 17.00

27.02., godz. 17.00

20.03., godz. 17.00

24.04., godz. 17.00

15.05., godz. 17.00

12.06., godz. 17.00

Zapraszamy Rady Klasowe, Rodziców i jednocześnie zachęcamy do brania czynnego udziału w działalności naszej szkoły.Prezydium Rady Rodziców, przy Szkole Podstawowej nr 20 informuje, iż wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców można dokonać u skarbników Rad Klasowych lub bezpośrednio na konto RR:

 UWAGA ZMIANA KONTA !!!                                             

 Bank Pekao S.A. VI Oddział w Lublinie, ul. 1 Maja 10

 nr konta: 93 1240 2526 1111 0010 8767 8465

koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018 – 2019 wynosi: 30,00 zł – na każde dziecko w szkole

Termin wpłat upływa 30.04.2019 r., po tym terminie wpłata składki nie będzie brana pod uwagę przy podziale nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.


Regulamin korzystania z szafek szkolnych


Axa Ulotka_Szkola 2018

WAŻNE !!! Na ulotkach AXA nie ma nadrukowanego kodu rabatowego 20046 bez którego rabat się nie naliczy.

Generali_ulotka_szkola_1

Generali_ulotka_szkola_2

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

OWU NNW Szkolne – Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne III 184

 


Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW

COMPENSA T.U S.A VIG

Typ polisy: 184

Nr polisy: 001009316

adres składania wniosków:

20-601 Lublin, ul. T. Zana 32A, III piętro

tel. 81 528 22 65, 519 065 945