INFORMACJE Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący Rady Rodziców Robert Gawin

Prezydium Rady Rodziców 
Grażyna Michlewska, Magdalena Wilkołazka
Skarbnik 

Komisja rewizyjna  Kowal Agnieszka, Demianiuk Kamila, Słomka Dominika


Terminy spotkań Rady Rodziców: rok szkolny 2018/2019

17.10., godz. 17.00

14.11., godz. 17.00

12.12., godz. 17.00

16.01., godz. 17.00

27.02., godz. 17.00

20.03., godz. 17.00

24.04., godz. 17.00

15.05., godz. 17.00

12.06., godz. 17.00

Zapraszamy Rady Klasowe, Rodziców i jednocześnie zachęcamy do brania czynnego udziału w działalność naszej szkoły.Prezydium Rady Rodziców, przy SP 20 informuje, iż wpłaty składek na fundusz RR można dokonywać u skarbników Rad Klasowych RR lub bezpośrednio na konto RR.

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. Oddział w Lublinie, ul. 1 Maja 16 A. Koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Nr konta RR:  14 2030 0045 1130 0000 1595 9330


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018 – 2019 wynosi: 30,00 zł – na każde dziecko w szkole

Termin wpłat upływa 30.04.2019 r., po tym terminie wpłata składki nie będzie brana pod uwagę przy podziale nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.Axa Ulotka_Szkola 2018

WAŻNE !!! Na ulotkach AXA nie ma nadrukowanego kodu rabatowego 20046 bez którego rabat się nie naliczy.

Generali_ulotka_szkola_1

Generali_ulotka_szkola_2

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

OWU NNW Szkolne – Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne III 184