INFORMACJE Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący Rady Rodziców Robert Gawin

Prezydium Rady Rodziców 
Grażyna Michlewska, Elżbieta Śliwińska, Magdalena Wilkołazka
Skarbnik  Elżbieta Szewczyk

Komisja rewizyjna  Kowal Agnieszka, Demianiuk Kamila, Słomka Dominika


Nr konta RR:  14 2030 0045 1130 0000 1595 9330


Opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi: 30 zł


Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Bezpieczna Szkoła – kliknij, aby przeczytać

Zakres ubezpieczenia NNW – kliknij, aby przeczytać umowę