INFORMACJE Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady Rodziców pan Kazimierz Węgorski
Z-ca przewodniczącegopani Aneta Kłosowska
Sekretarz pani Jolanta Wójciak
Skarbnik pani Marta Bodzak

Komisja rewizyjna:
pani Aneta Nowakowska
pani Ilona Załuska
pani Beata Nowicka


Terminy spotkań Rady Rodziców: rok szkolny 2019/2020

18.11., godz. 17.00

16.12., godz. 17.00

27.01., godz. 17.00

17.02., godz. 17.00

9.03., godz. 17.00

6.04., godz. 17.00

11.05., godz. 17.00

8.06., godz. 17.00

Zapraszamy Rady Klasowe oraz Rodziców i jednocześnie zachęcamy do brania czynnego udziału w działalność naszej szkoły. Prosimy kierować do nas wszelkie uwagi oraz  pomysły i inicjatywy, w które Rada mogłaby się zaangażować.


Prezydium Rady Rodziców, przy Szkole Podstawowej nr 20 informuje, iż wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców można dokonać u skarbników Rad Klasowych lub bezpośrednio na konto RR:

 UWAGA ZMIANA KONTA !!!                                             

 Bank Pekao S.A. VI Oddział w Lublinie, ul. 1 Maja 10

 nr konta: 93 1240 2526 1111 0010 8767 8465

koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019 – 2020 wynosi:
30,00 zł – na każde dziecko w szkole.

Termin wpłat upływa 31.01.2020 r., po tym terminie wpłata składki nie będzie brana pod uwagę przy podziale nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.


Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Lublinie przypomina, iż zgodnie z ustaleniami z września 2018 r. rodzice/opiekunowie mogą skorzystać w roku szkolnym 2019/2020 z indywidualnej formy ubezpieczeń szkolnych od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), dzięki czemu zyskają możliwość wyboru oferty i zakresu ubezpieczenia, który uznają za najbardziej korzystny dla swojego dziecka.