INFORMACJE Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Janiuk
Z-ca przewodniczącejpani Patrycja Pakuła
Skarbnik pani Katarzyna Kozieł

Komisja rewizyjna:
pani Beata Nowicka
pani Mariola Pawlak


Mail do Rady Rodziców:   rr20lublin@gmail.com 

W przypadku wszelkich pytań, próśb, podań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty.


Zapraszamy Rady Klasowe oraz Rodziców i jednocześnie zachęcamy do brania czynnego udziału w działalność naszej szkoły. Prosimy kierować do nas wszelkie uwagi oraz  pomysły i inicjatywy, w które Rada mogłaby się zaangażować.


Prezydium Rady Rodziców, przy Szkole Podstawowej nr 20 informuje, iż wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców można dokonać u skarbników Rad Klasowych lub bezpośrednio na konto RR:                                          

Numer konta Rady Rodziców      74 1870 1045 2078 1071 3344 0001

koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa

Wykonując przelew prosimy pamiętać o odpowiednim jego zatytułowaniu.
Na przykład:
Świetlica. Joanna Kowalska. 3a
Rada Rodziców. Mikołaj Leń. 6c


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:
50,00 zł – na każde dziecko w szkole.

Składka dla rodziców, których dzieci korzystają z pobytu w świetlicy szkolnej wynosi w roku szkolnym 2021/2022: 40,00 zł – na każde dziecko.


Regulamin korzystania z szafek szkolnych