VI C

godziny lekcyjneDZWONKIPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
17/18
1.8.00-8.45matem. 29j. polski 24wfj. polski 24j. polski 24
2.8.55-9.40j. ang. 43hist. i społ.24j. polski 24matem. 29
3.9.50-10.35przyroda 42z. techn. 22religia 42j. ang. 43
4.10.45-11.30wf pływaniematem. 29zaj. wych. 43wfwf
5.11.40-12.25hist. i społ.24religia 42muzyka 27j. ang. 43plastyka 27
6.12.45-13.30przyroda 41z. komp. 22matem. 29matem. 29
7.13.45-14.30j. polski 24j. polski 24
8.14.40-15.25przyroda 42