III B

godziny lekcyjneDZWONKIPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
lekcje odbywają się w sali 35
wychowawca Hanna Rutkowska
17/18
1.8.00-8.45z. komp. 22ed. wcz.ed. wcz.
2.8.55-9.40wf pływanieed. wcz.religiaed. wcz.
3.9.50-10.35ed. wcz.wfed. wcz.
4.10.45-11.30ed. wcz.ed. wcz.j. angielski 42
5.11.40-12.25ed. wcz.j. angielskiwfed. wcz.
6.12.45-13.30ed. wcz.ed. wcz.
7.13.45-14.30ed. wcz.ed. wcz.
8.14.40-15.25religiaed. wcz.