PEDAGOG

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO w roku szkolnym 2020/2021

PEDAGOG: Edyta Król

poniedziałek: 9.30 – 12.30 konsultacje i porady
wtorek: 14.45 – 15.45 konsultacje i porady
środa: ——————————-
czwartek: ————————–
piątek: 10.30 – 14.30 dyżur pedagoga

Godziny zajęć z pedagogiem:
poniedziałek
kl. 4a – 12.30 – 13.30 zajęcia o charakterze terapeutycznym
kl. 5 a – 13.45 – 14.45 zajęcia o charakterze terapeutycznym
wtorek
kl. 6c – 13.45 – 14.45 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
czwartek
kl. 3b – 10.00 – 11.00 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
kl. 3a – 11.00 – 12.00 zajęcia o charakterze terapeutycznym

———————————————————————————————————————

Opracowała Edyta Król 02.04. 2020 Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.

Opracowała Edyta Król 18.03.2020 Przykładowe działania w zakresie planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Referat 17.03.2020 r. Uczeń z ADHD cz. 1 autor Bożena Patynowska

Referat 18.03.2020r. Uczeń z ADHD cz. 2 autor Bożena Patynowska

Referat 30.03.2020r. Uczeń z ADHD cz.3  autor Bożena Patynowska


Instytucje wspierające rodziny w Lublinie:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

MOPR

MOPR Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin w Lublinie

Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Nadpobudliwych Psychoruchowo.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

 

Inne formy pomocy:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 

Lublin rodzicom- portale rodziców z Lublina:

TUDZIECI.PL

Mama w Lublinie

aktywnirodzice

 

Do poczytania:

Jak powiedzieć dziecku „NIE”?

Co zamiast krzyku – Jak mówić do dziecka, aby nas słuchało?

Czym są granice i jak z sukcesem wyznaczać je dziecku?

Dobry rodzic-Dobry start

Dziecko w sieci