KALENDARZ

2 września 2019 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

1.11.2019 – dzień wolny – Wszystkich Świętych

11.11.2019 – Święto Niepodległości

23.12.2019 – 31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna

13.01.2020 – 26.01.2020 – ferie zimowe

9.04.2019 – 14.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2020 – dzień wolny – Święto Pracy

11.06.2020 – dzień wolny – Boże Ciało

26.06.2020 – zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Wolne dni ustalone z puli dyrektora szkoły: 
8 dni:
8 listopada 2019 (piątek)
2 stycznia 2020 (czwartek)
3 stycznia 2020 (piątek)
21 – 22 – 23 kwietnia 2020 – egzamin ósmoklasisty
30 kwietnia 2020 (czwartek)
12 czerwca 2020 (piątek)

Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy.
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowały daty dni wolnych zaproponowanych przez dyrektora szkoły.

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

zebrania:

05.09.2019 klasy I – IV  godzina 17.30;               klasy V – VIII  godzina 16.30;

24.10.2019 – klasy I – IV  godzina 16.30;               klasy V – VIII  godzina 17.30;

28.11.2019 klasy I – IV  godzina 17.30;               klasy V – VIII   godzina 16.30;

 30.01.2020KONSULTACJE DLA RODZICÓW  godzina 16.30

26.03.2020 klasy I – IV  godzina 16.30;               klasy V – VIII  godzina 17.30;  

16.04.2020KONSULTACJE DLA RODZICÓW  godzina 16.30

21.05.2020 klasy I – IV  godzina 17.30;               klasy V – VIII  godzina 16.30;      


Zajęcia otwarte dla rodziców:   25.10.2019 18.03.2020;