KALENDARZ

3 września 2018 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

1.11.2018 – dzień wolny – Wszystkich Świętych

24.12.2018 – 31.12.2018 – zimowa przerwa świąteczna

11.02.2019 – 24.02.2019 – ferie zimowe

18.04.2019 – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

1.05.  i  3.05.2019 – dni wolne – Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja

20.06.2019 – dzień wolny – Boże Ciało

21.06.2019 – zakończenie roku szkolnego 2018/2019


Wolne dni ustalone z puli dyrektora szkoły:

  8 dni:  15 – 16 – 17.04.2019 ( egzaminy ósmoklasisty), (poniedziałek, wtorek, środa)
              12 października 2018
(piątek)
                2 listopada 2018
(piątek)
              21 grudnia (piątek)
                2 stycznia
(środa)   
                2 maja 2019
(czwartek)

Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy.
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowały daty dni wolnych zaproponowanych przez dyrektora szkoły.

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

zebrania:

06.09.2018 klasy I – III  godzina 17.30;               klasy IV – VIII  godzina 16.30;

     18.10.2018 – KONSULTACJE DLA RODZICÓW

15.11.2018 – klasy I – III  godzina 16.30;               klasy IV – VIII  godzina 17.30;

     17.12.2018 – KONSULTACJE DLA RODZICÓW


ZEBRANIE SEMESTRALNE – 31.01.2019 klasy I – III  godzina 17.30;
                                                                       klasy IV – VIII  godzina 16.30;


28.03.2019 klasy I – III  godzina 16.30;               klasy IV – VIII   godzina 17.30;

     25.04.2019 – KONSULTACJE DLA RODZICÓW

16.05.2019 klasy I – III  godzina 17.30;               klasy IV – VIII  godzina 16.30;      


Zajęcia otwarte dla rodziców:   10.10.2018 29.03.2019;