INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

OGŁOSZENIE DLA KLAS ÓSMYCHrok szkolny 2020/2021

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie

***********

Rok szkolny 19/20

EGZAMIN

REKRUTACJA

BADANIA LEKARSKIE