SKRA Odporności

ISKRA Odporności

W naszej szkole został zrealizowany projekt pilotażowego wprowadzenia programu zwiększania odporności psychicznej i promocji zdrowia pod nazwą ISKRA Odporności. W projekcie brało udział tylko 15 klas w 15 szkołach w całej Polsce. Klasy, które wzięły udział w projekcie to klasa 5a i 5b. Uczniowie obydwu klas na rozpoczęcie i zakończenie projektu wypełniały ankiety informacyjne. Od października do lutego na godzinach wychowawczych uczniowie klasy 5a brali udział w zajęciach prowadzonych przez p. Sylwię Wierzchowską dotyczących odporności psychicznej, tego, jak ją osiągnąć i kontrolować. Zajęcia były bardzo ciekawe i z pewnością przydadzą się każdemu w podejmowaniu trudnych życiowych decyzji.

FOTOGALERIA Z PROJEKTU

Czym jest odporność?

Osoba odporna:

  • kontroluje poziom swojego stresu w sposób, który motywuje do działania, ale nie odbiera energii
  • radzi sobie w trudnych sytuacjach lub zachowuje do nich dystans
  • skutecznie przystosowuje się i reaguje, gdy pojawiają się wyzwania.

Wysoki poziom odporności wiąże się z poczuciem sensu życia, wyznaczaniem celów  i umiejętnościami interpersonalnymi.

Jak działa program?

Program ISKRA Odporności (SPARK Resilience) uczy wymienionych wyżej umiejętności poprzez zastosowanie trzech technik.

  1. Ćwiczenia uważności – Polegają na skupieniu uwagi poprzez proste ćwiczenia oddechowe i wizualizacje.
  2. Ćwiczenie mięśni odporności – W czasie realizacji całego programu uczniowie tworzą własne Portfolio Odporności, w którym wpisują swoje mocne strony w obszarach: MAM…,  JESTEM…,  POTRAFIĘ… i  LUBIĘ…. To są ich mięśnie odporności, które są wzmacniane poprzez zajęcia na  siłowni odporności.
  3. Proces ISKRA – Uczestnicy programu uczą się pięciu kroków pozwalających zakwestionować nieprzydatne wzorce myślenia. Rozbijając procesy myślowe na: Incydent – Spostrzeżenia – Konsekwencje związane z uczuciami – Reakcję – Adaptację, uczestnicy dowiadują się, jak interpretacja sytuacji zmienia uczucia i działanie, a następnie wpływa na nasze przekonania (to, co myślimy o sobie, o innych lub o świecie).

Program ISKRA Odporności to efekt wysiłku  i współpracy wielu osób, które łączy entuzjazm do budowania lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży.

Mam nadzieję, że realizacja programu w 20-dziestce zaISKRzy wieloma pomysłami i działaniami, kładąc podwaliny  odporności młodych ludzi na całe życie.

autor: p. A.Borzemska-Gospodarek

Linki do podsumowania programu: 

 Link do ankiety dla uczniów z klasy V a, w której realizowany był pilotaż:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9qE_3Wfs3u-xyZpSWhavPji7GZuTyaGwU8XmbEht7ZQzRng/viewform

Link do ankiety dla klasy V b:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSk_TXJqh9jPO2xoH_zVVnLAH7f9VLZ89-UHDEEHd84QQfhw/viewform