#SzkołaPamięta – Wyniki konkursu na prezentację multimedialną „Polak z wyboru – życie i działalność Wincentego Pola

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną „Polak z wyboru – życie i działalność Wincentego Pola”.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 Komisja najwyżej oceniała prace prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,  napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób oraz mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Ocenianiu podlegały również: 

  • estetyka,
  • zawartość prezentacji,
  • grafika i cała szata graficzna,  efekt wizualny,
  • przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.  

Laureaci konkursu:

I miejsce: Kuba Bis klasa 7a

II miejsce: Diana Levchenko klasa 8b

III miejsce: Alan Góral klasa 7a

wyróżnienie: Wiktoria Sidorska klasa 8c

Dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy!