SONY Digital Camera

Nasza szkoła wykorzystuje sprzęt, którgo zakup został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, będącym inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest to aparat fotograficzny z opcją do nagrywania wideoblogów. Zestaw cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów jak i nauczycieli.

SONY Digital Camera

Działania w ramach projektu zmierzają do rozwoju innowacyjności i kompetencji przyszłości – kreatywnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

autor: p. M.Kociuba