Ogólnopolski Projekt „Let’s dance”

Miło nam poinformować, że nasza świetlica bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie  „Let’s dance”. Projekt ma na celu aktywizację muzyczno – ruchową uczniów. Ma on na celu zachęcić i motywować uczniów do rozwijania aktywności fizycznej, twórczej i kreatywnej dziecka. Koordynatorzy wykorzystują metodę projektu realizując tematy zawarte w projekcie. Podczas projektu zostaną wykorzystane różnorodne formy pracy, które zostaną zaprezentowane w końcowym sprawozdaniu.

Koordynator
Barbara Oskroba