Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Podróże małe i duże – Polska”

Nasza świetlica w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Ogólnopolski Projekcie Edukacyjnym „Podróże małe i duże – Polska”.
Główne założenia projektu to zapoznanie uczniów z informacjami dotyczącymi Polski i jej regionów, kształtowanie szacunku do własnego państwa , poczucie tożsamości narodowej oraz poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu.

Koordynator
Barbara Oskroba