Miesięczne Archiwum: kwiecień 2021

KONKURS: Czym jest dla Ciebie PATRIOTYZM?

KONKURS: Czym jest dla Ciebie PATRIOTYZM?

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako...

Konstytucja 3 Maja

W tym roku mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podpisana 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa zasadnicza regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, była pierwszą w Europie i drugą na...

Dzień Ziemi w oddziale przedszkolnym

Co roku 22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi.  Dzieci z Oddziału przedszkolnego przyłączyły się do obchodów tego wyjątkowego święta. Zajęcia  pod hasłem „Dzień ziemi” obfitowały w  informacje...

GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH – debata online

skrót debaty   https://edulublin-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beafrac1_edu_lublin_eu/Ef7f6BQb3I1Iv4zHFjpocVUBAdQuSa4-S3FxhDp7ZJBASA?e=3ChazI   debata całość   https://edulublin-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beafrac1_edu_lublin_eu/EXKGkUk_7YRLml7m739flNQB7tMPQXdYroL3oXTSAB0WHA?e=uiSuGu W dniu 21 kwietnia uczniowie klas siódmych uczestniczyli w debacie uczniowskiej nt. finansów osobistych. To nasze kolejne działanie w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu Złote Szkoły...

22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI – webinarium

22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI – webinarium

22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI – webinarium Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły oraz nauczycieli zainteresowanych działaniem na rzecz ochrony klimatu do udziału w webinarium na temat zmian klimatycznych. Webinarium dostępne będzie na stronie https://lekcjezklimatem.pl/ od...