Kreatywna Zerówka

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w codziennych zajęciach rozwijających kreatywność.