REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo Rodzice! Drodzy ósmoklasiści.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej miasta Lublin oraz Kuratorium Oświaty została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2020/2021.

Wsparcie rodziców w wyborze szkoły ponadpodstawowej

Aplikacja dla kandydatów/rodziców – elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Oferta edukacyjna szkół zawodowych na rok szkolny 2020/2021

Skierowanie na badania