INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Instrukcja wypełniania wniosku

Rekrutacja rozpocznie się 1 kwietnia 2020 r. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego: od 2 marca od godz. 8.00 do 20 marca do godz. 15.00.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboruwprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców: od 1 kwietnia od godz. 8.00 do 10 kwietnia do godz. 12.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych otwarcie strony dla rodziców: 4 maja godz. 12.00.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 4 maja od godz.12.00 do 8 maja do godz. 15.00.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Nabór do szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Podręcznik dla kandydata

Rekrutacja informacje

Nabór Szkoły podstawowe, zgłoszenie kandydatów

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem: termin 1 – 8 kwietnia 2020r.

Publikacja list kandydatów: 20 kwietnia 2020 r. godz. 12:00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły: 21 kwietnia 2020 r. godz. 8:00 – 28 kwietnia 2020 r. godz. 14:00.

Publikacja listy kandydatów przyjętych: 11 maja godz. 13.00.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej miasta Lublin oraz Kuratorium Oświaty została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2020/2021.

Wsparcie rodziców w wyborze szkoły ponadpodstawowej

Aplikacja dla kandydatów/rodziców – elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Oferta edukacyjna szkół zawodowych na rok szkolny 2020/2021

Skierowanie na badania