Wiersz ks. Jana Twardowskiego, dedykowany Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu