Konkurs Plastyczny: „Unia Lubelska na znaczku i kartce pocztowej”

Termin konkursu: do 20.11.2019 r.

Prace należy składać do: p. Edyty Skrzyńskiej

Kategoria wiekowa:

Klasy: I – IV
Klasy: V – VIII

Regulamin konkursu

 Cele konkursu

 1. Kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o Unii Lubelskiej.
 2. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zdolności artystycznych.
 3. Pobudzanie dzieci i młodzieży do twórczości własnej.
 4. Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych pomiędzy uczestnikami konkursu.

 Zasady udziału w konkursie plastycznym

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej –
  temat Konkursu „Unia Lubelska na znaczku i kartce pocztowej”
 3. Technika: dowolna
 4. Format pracy: A4
 5. Pracę podpisujemy: imię, nazwisko, klasa

 Postanowienia końcowe

 1. Wykonane prace przekazujemy nauczycielowi plastyki do dnia 20 listopada 2019 r.
 2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury, które przyzna najciekawszy  pracom nagrody i wyróżnienia.
 3. Rozdanie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu listopada, termin zostanie opublikowany na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 20.