Projekt „Profilaktyka nadwagi i otyłości”


W ramach działań praktycznych uczniowie otrzymają zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, tj.: mata do ćwiczeń, skakanka, piłka gimnastyczna.

Celem projektu jest zwiększona świadomość w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabyta wiedza w zakresie przeciwdziałania tym problemom, wśród 6000tys. uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem
w zakresie:

badań diagnostycznych – celem badań będzie realizacja indywidualnych badań (wzrost, masa ciała, ciśnienie tętnicze krwi). Na podstawie badań diagnostycznych zostanie określony wskaźnik BMI oraz WHR. O wynikach poinformowani zostaną opiekunowie prawni uczniów. Badania prowadzone przez wykwalifikowaną pielęgniarkę.

zajęć z edukacji zdrowotnej – realizacja poprzedzona badaniem ankietowym ex-ante. Test bada poziom wiedzy nt. prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Warsztaty dla wszystkich uczestników. (2 spotkania po 45min./gr) Gr. śr. 25 os. Nie większe niż 30 os. Tematyka: „Zdrowe odżywianie się i aktywny styl życia”.

zajęć z dietetyki – warsztaty dla wszystkich uczestników (2 spotkania po 45min/gr.) Gr.śr.25os.nie większe niż 30 os. Uczeń u którego wykryto nadwagę/otyłość (40% GD) z opiekunem otrzyma indywidualną konsultację (1spotkania = 45min.) obejmującą m.in. wywiad rodzinny w kierunku nadwagi/otyłości/chorób towarzyszących, w tym możliwość leczenia oraz inne sposoby postępowania. Spotkania indywidualne w salach gwarantujących intymność.

zajęć z psychologiem – zajęcia dla wszystkich uczestników, w formie zajęć edukacyjno – warsztatowych (1spotkanie – 45min.). Tematyka: motywacja, zaburzenia odżywiania oraz czynniki psych. w procesie odżywiania.

 

Każdy uczestnik otrzyma skrypt z treściami zajęć z edukacji zdrowia, dietetyki, psychologii z przykładami do ćwiczeń i opisem aktywności fizycznych wspomagających prawidłową wagę ciała.

 

zajęć praktycznych rozwijających aktywność ruchową – zajęcia mają na celu rozwijać aktywność fizyczną. Zostaną skierowane do wszystkich uczestników i będą prowadzone w grupach max 20 os. na sali gimnastycznej/boisku szkolnym.

 W ramach działań praktycznych uczniowie otrzymają zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, tj.: mata do ćwiczeń, skakanka, piłka gimnastyczna.

Celem działania będzie praktyczna nauka ćwiczeń, które po zakończeniu programu, uczeń będzie mógł samodzielnie wykonywać. Zajęcia będą obejmowały 2 spotkania po 45 min.

Szczegółowe informację dostępne są pod numerem telefonu: 730 778 771

Kontakt

Biuro Projektu „ Profilaktyka Nadwagi i Otyłości”

  1. Głowackiego 35 nr pokoju 49, 20-400 Lublin.

e-mail:, ania.stowarzyszenie21@gmail.com

 

W ramach działań praktycznych uczniowie otrzymają zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, tj.: mata do ćwiczeń, skakanka, piłka gimnastyczna.