Kampania „Rowerowa Wiosna” 2019

Kampania
„Rowerowa Wiosna” 2019

Zmiana terminu !!!
20.05.2019 – 31.05.2019

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji kampanii edukacyjnej „Rowerowa Wiosna”, której celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do codziennego przyjeżdżania rowerem do szkoły.

Kampania ma bardzo proste, jasne zasady gry – zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:

  • Dwie najbardziej rowerowe w Kampanii szkoły w Lublinie otrzymają parkingi rowerowe (w kategorii mała szkoła i duża szkoła),
  • Najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do centrów sportu i kultury itp.,
  • Najaktywniejsi uczniowie – indywidualne nagrody rzeczowe,
  • Nagrody upominki – dla każdego aktywnego uczestnika/uczestniczki Kampanii.


O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów
z klas 4 – 8 w danej szkole lub klasie. 

Organizatorem kampanii jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka
we współpracy
z Urzędem Miasta Lublin (Biuro Partycypacji Społecznej) w ramach wydarzenia„Loverowy Lublin” i jest finansowana przez Miasto Lublin.

Kontakt:
Michał Wolny – Porozumienie Rowerowe
Koordynator kampanii „Rowerowa Wiosna”
tel. 81 743-71-04 lub 8888-44-666
e-mail: michal@ekolublin.pl
www.loverowy.lublin.eu
www.facebook.com/rowerowawiosnalublin