Warsztaty patriotyczne w Nasutowie dla klas siódmych

Warsztaty patriotyczne w Nasutowie dla klas siódmych.                        FOTOGALERIA

2.10.2018 uczniowie z klas siódmych uczestniczyli w warsztatach patriotycznych w Nasutowie związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Warsztaty były realizowane w ramach projektu „Droga do wolności – bohaterowie walk o niepodległość Polski na Lubelszczyźnie” przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. Opiekunami byli Pani Agnieszka Borzemska – Gospodarek i ksiądz Paweł Dumała.

Na wstępie odbyły się zadania o charakterze integracyjnym. Następnie uczniowie musieli z rozsypanki dopasować nazwę wydarzenia z historii Polski ze zdjęciem i opisem i umieścić całość w odpowiednim miejscu na osi czasu. Potem odbyła się projekcja animowanej historii Polski. Uczniowie zapoznali się też z wystawą poświęconą generałowi Karolowi Ziemskiemu, bohaterowi z naszych ziem. Po przerwie na herbatę wszyscy wyszli na dwór i rozpoczęła się gra terenowa dotycząca wydarzeń z czasów I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie podzieleni na zespoły szukali z mapkami punktów, w których były ukryte koperty z zadaniami do wykonania. Zadań było 18. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem biegali po całym terenie, ponieważ oprócz poprawności liczył się też czas. Po upływie wyznaczonego czasu nastąpiło podsumowanie i omówienie poszczególnych zadań. Po obiedzie Pani Marta Nowak, która prowadziła warsztaty, zapoznała uczniów z zasadami gry karcianej pt. „Refleks Patrioty” i w zespołach wszyscy zaczęli rozgrywki. Była to gra utrwalająca wiedzę o lokalnych patriotach związanych z działalnością niepodległościową na terenie Lubelszczyzny.

Warsztaty były bardzo ciekawe i udowodniły, że nauka nie zawsze musi odbywać się w sali lekcyjnej z książką w ręku.

autor: p. A. Borzemska – Gospodarek