Wiosenne prace plastyczne do wiersza Jana Brzechwy – „Wiosna”

Wiosenne prace naszych zdolnych uczniów 🙂

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
– Zaczynamy wiosenne porządki. 
Skoczył wietrzyk zamaszyście, 
Podkurzał mchy i liście. 
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 
Powymiatał brudny śnieżek. 
Krasnoludki wiadra niosą, 
Myją ziemię ranną rosą. 
Chmury, płynąc po błękicie, 
Urządziły wielkie mycie, 
A obłoki miękką szmatką 
Polerują słońce gładko, 
Aż się dziwią wszystkie dzieci, 
Że tak w niebie ładnie świeci. 
Bocian w górę poszybował, 
Tęczę barwnie wymalował, 
A żurawie i skowronki 
Posypały kwieciem łąki, 
Posypały klomby, grządki 
I skończyły się porządki.

Jan Brzechwa

autor: p. Karolina Starownik