Konkurs na plakat – Dzień Bezpiecznego Internetu w SP 20

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) na dobre zagościł w naszej szkole. W roku szkolnym 2017/2018 obchodzimy go pod hasłem:

„Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

 W dniach 12.02.2018  – 19.02.2018 ogłaszamy KONKURS na plakat, który zostanie wykonany zgodnie z tematyką i hasłem przewodnim DBI 2018.

Wymagania konkursu:

  1. Plakat wykonany na brystolu format A0 lub A1.
  2. Plakat wykonują uczniowie samodzielnie. Nie jest to praca zespołowa.
  3. Technika wykonania plakatu: dowolna – lub: patrz pkt.4.
  4. Można wykonać plakat techniką sketchnotingu, propagowaną przez p. Agnieszkę Jachymek.
  5. W centralnej części plakatu, w co najmniej 10 punktach należy zapisać w postaci tekstu lub np. komiksu
„Kodeks kulturalnego zachowania w sieci”

Zadanie jest częścią „Konkursu na klasę dobrze wychowaną”.
Plakat, który spełni wymagania konkursu w danej klasie i zostanie nagrodzony spowoduje dodanie punktów dla danej klasy. Prace powinny być: kolorowe, estetycznie wykonane, czytelne i przemawiające tematycznie do odbiorcy.

Prace zostaną wyeksponowane na holu naszej szkoły i stronie Internetowej.

Po przeanalizowaniu wszystkich kodeksów na plakatach, zostanie opracowany, jednolity:

„KODEKS KULTURALNEGO ZACHOWANIA W SIECI SP 20”.

Kodeks opracuje SU naszej szkoły. Zostanie on wywieszony do stałej ekspozycji na tablicy SU, jako zobowiązanie uczniów SP 20 w Lublinie.

Prace należy przynosić do sali 22 do dnia 19.02.2018 r.

autor: SU, p. R.Jakubiak