Konkurs literacki – „I Ty możesz zostać pisarzem”

 

Konkurs literacki „I Ty możesz zostać pisarzem”

Cel konkursu:

– popularyzacja twórczej aktywności, jako źródła osobistej satysfakcji,

– rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych,

– promowanie młodzieży o wybitnych zdolnościach literackich,

– propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży.

Przebieg konkursu:

– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i IV-VII.

– Uczniowie sami wymyślają opowiadanie (forma epicka) lub wiersz (forma poetycka) na dowolny temat.

– Prace konkursowe powinny mieć ciekawą formę (np. książeczki) i zawierać ilustracje dotyczące treści utworu.

– Wszystkie prace powinny być opatrzone tytułem i podpisane ( imię i nazwisko autora oraz klasa).

– Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub do nauczyciela języka polskiego do 31 marca 2018 r.

– Prace oceniać będzie Jury w dwóch kategoriach poetyckiej i epickiej pod przewodnictwem Pani dyrektor Kingi Ostrowskiej złożone z nauczycieli j.polskiego, plastyki oraz nauczyciela bibliotekarza.

– Jury oceniać będzie: oryginalność kompozycji, bogactwo języka, żywość i właściwy zapis dialogu, poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną, interpunkcję oraz staranne wykonanie. Oceniana będzie ogólna estetyka pracy.

– Najlepsze prace zostaną ocenione z języka polskiego i nagrodzone.

– Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na apelu szkolnym podczas akademii z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

autor: p. Iwona Drozd